Aktuality
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR.

k používání některých ochranných prostředků.


Sběr nabídek dobrovolnické pomoci.

Postup pro přihlásšní osob, které chtějí dobrovolně pomáhat.


Opatření Jihočeského kraje ve veřejné dopravě.

Regulační opatření v dopravě za nouzového stavu.


Odkaz na stránky Ministerstva zdravotnictví ČR.

Odkaz se týká se informací o nemoci Covid -19.


Doporučení Ministerstva pro životní prostředí.

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.


Upozornění na poslední usnesení vlády.

Na Úředení desce se nachází mimo jiné:
- poslední aktuální opatření vlády ČR,
- uprava prodejní dobu pro důchodce na dobu od 07:00 do 09:00,
- metodika prokazování totožnosti občanů v době nouzového stavu.


Nabídka Potravinové banky JčK - pomoc obcím pro seniory a další obyvatele.

Potrvinová banka nabízí obcím a městům, které zajišťují seniorům dovážky nákupů, možnost odběru čerstvých potravin ze skladu Potravinové banky Jihočeského kraje (sklad je umístěn v Českých Budějovicích).


Uzavření sběrného dvora v Opařanech.

Společnost RUMPOLD do odvolání uzavřela provoz sběrného dvora a informuje o pokračování svozů odpadů.


OPatření autobusového dopravce COMET.

Na základě opatření vlády a vedení Jihočeského kraje zavádí autobusový doprave, který jezdí přes naši obec, následující opatření:


Informace Generálního finančního ředitelství.

rozsah činnosti Finanční zprávy ČR.


Opatření vlády ČR - vyhlášení nouzového stavu.

Na Úřední desce najdete plné znění dokumentů, vydaných vládou České republiky, vydaných v souvislostí s šířením koronaviru.


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Vláda ČR zakázala s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.
Plné znění dokumentu MZDr je zveřejněn na úřední desce obce.


Uzavření mostu přes říčku Smutná v Bechyni.

Most na cestě z Bechyně do Radětic se bude v roce 2020 uzavírat - viz příloha.


Informace k dani z nemovitých věcí.

nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020.


Nové vyhlášky obce.

Dnem 1.1.2020 vstupují v platnost nové obecně závazné vyhlášky.


Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019.
Autobusová zastávka v obci.

Od 1.12.2019 budou zajíždět některé autobusy na náves naší obce.


Změna veřejné telefonní stanice v obci.
ZMĚNA KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Schůze zastupitelstva se konají každou první středu v měsíci od 20 hod v budově OÚ.


Nabídka společnosti Rumpold s. r. o.

Společnost Rumpold s. r. o. zaslala obci nabídku na přistavení kontejneru do obce.

Zájemci o uložení objemného odpadu nebo jiného odpadu do kontejneru ať se přihlásí a dle zájmu by se objednalo přistavení kontejneru.

Možnosti projevení zájmu:
- ústně některému ze zastupitelů
- mailem na obec@haskovcovalhota.cz
- telefonem na 724 192 065.