Aktuality
Uzavření mostu přes říčku Smutná v Bechyni.

Most na cestě z Bechyně do Radětic se bude v roce 2020 uzavírat - viz příloha.


Informace k dani z nemovitých věcí.

nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020.


Nové vyhlášky obce.

Dnem 1.1.2020 vstupují v platnost nové obecně závazné vyhlášky.


Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019.
Autobusová zastávka v obci.

Od 1.12.2019 budou zajíždět některé autobusy na náves naší obce.


Změna veřejné telefonní stanice v obci.
ZMĚNA KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Schůze zastupitelstva se konají každou první středu v měsíci od 20 hod v budově OÚ.


Nabídka společnosti Rumpold s. r. o.

Společnost Rumpold s. r. o. zaslala obci nabídku na přistavení kontejneru do obce.

Zájemci o uložení objemného odpadu nebo jiného odpadu do kontejneru ať se přihlásí a dle zájmu by se objednalo přistavení kontejneru.

Možnosti projevení zájmu:
- ústně některému ze zastupitelů
- mailem na obec@haskovcovalhota.cz
- telefonem na 724 192 065.