Aktuality
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin.

Na základě zákona a dle platných norem žádá firma EG.D, a.s. o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.


Výsledky jednání ustavující schůze Obecního zastupitelstva.
Loučení s létem

27.8.2022 Vás od 18h zveme před Obecní úřad na tradiční ROZLOUČENÍ S LÉTEM.


Doporučení Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

Přehled povinností, rad, pravidel a doporučení, která jsou podstatná pro bezpečné pálení biologického odpadu.


Ubytování uprchlíků z ukrajiny v obci.

Usnesení vlády a dokumenty přijaté vládou a hejtmanem Jihočeského kraje k ubytování uprchlíků z ukrajiny.


Pomoc Ministerstva práce a sociálních věcí při řešení snížení ekonomických dopadů energetické krize na občany.

Pomoc Ministerstva práce a sociálních věcí při řešení situace zákazníků, kteří tzv. dodavatelům poslední instance dosud nereagují na nastalou situaci.


Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.

platné od 17.1.2022.


Upozornění na dotace v rámci programu "Nová zelená úsporám pro obytné domy".

Seznámení s novou etapou dotačního programu „Nová zelená úsporám pro obytné domy“. Tento program obsahuje širokou škálu možností čerpání dotací.


4. výzva kotlíkové dotace pro Jihočeský kraj.

Informace krajského úřadu o možnostech podání žádosti o dotaci pro výměnu kotlů k vytápění domů, bytů a rekreačních objektů v roce 2022.


Návrh Strategického plánu rozvoje obce na roky 2022 - 2026.

Obecní zastupitelstvo zpracovalo návrh plánu rozvoje obce a předkládá jej k připomínkování.


Informace ke kotlíkovým dotacím v roce 2022.

Informace Státního fondu životního prostředí.


Stručná informace ke koronaviru - leták.
Informace o možnostech poskytování psychologické pomoci v souvislosti s Covid-19.

Kontakty pro poskytování psychologické pomoci.


Důvody přijímání krizových opatření MZ a vlády ČR.
Krajská pomoc zranitelným.

Jihočeský kraj spolu se starosty obcí balíček, kterému se říká krajská pomoc zranitelným. Balíček je určen právě ohroženým lidem a obsahuje 2 respirátory třídy FFP2, 10 chirurgických ústenek a látkové ústenky. Tyto ochranné prostředky vám pomohou ochránit se na cestě k lékaři či jinam. Podmínky pro jejich využití jsou dále:


Aktuální rady a doporučeni.

V příloze můžete najít přehledně aktuální doporučení a rady ke karanténě, izolaci a jiným situacím, vznikajícím v současné době.


Nová nádoba na jedlé oleje a tuky na místě tříděného odpadu.
Sběr nabídek dobrovolnické pomoci.

Postup pro přihlásšní osob, které chtějí dobrovolně pomáhat.


Odkaz na stránky Ministerstva zdravotnictví ČR.

Odkaz se týká se informací o nemoci Covid -19.


Doporučení Ministerstva pro životní prostředí.

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.


Upozornění na poslední usnesení vlády.

Na Úředení desce se nachází mimo jiné:
- poslední aktuální opatření vlády ČR,
- uprava prodejní dobu pro důchodce na dobu od 07:00 do 09:00,
- metodika prokazování totožnosti občanů v době nouzového stavu.


Nabídka Potravinové banky JčK - pomoc obcím pro seniory a další obyvatele.

Potrvinová banka nabízí obcím a městům, které zajišťují seniorům dovážky nákupů, možnost odběru čerstvých potravin ze skladu Potravinové banky Jihočeského kraje (sklad je umístěn v Českých Budějovicích).


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Vláda ČR zakázala s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.
Plné znění dokumentu MZDr je zveřejněn na úřední desce obce.


Autobusová zastávka v obci.

Od 1.12.2019 budou zajíždět některé autobusy na náves naší obce.


Změna veřejné telefonní stanice v obci.
ZMĚNA KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Schůze zastupitelstva se konají každou první středu v měsíci od 20 hod v budově OÚ.


Nabídka společnosti Rumpold s. r. o.

Společnost Rumpold s. r. o. zaslala obci nabídku na přistavení kontejneru do obce.

Zájemci o uložení objemného odpadu nebo jiného odpadu do kontejneru ať se přihlásí a dle zájmu by se objednalo přistavení kontejneru.

Možnosti projevení zájmu:
- ústně některému ze zastupitelů
- mailem na obec@haskovcovalhota.cz
- telefonem na 724 192 065.