Aktuality
Informace od Českého telekomunikačního úřadu.

Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu.


Změna sazby místního poplatku za používáníobecní systém odpadového hospodářství a místního poplatku z pobytu.
Nové vyhlášky obce.

nová Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku z pobytu a nová Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství-


Informace o projektu eDoklady.

Digitální a informační agentura informuje o novém projektu eDoklady a aktuálním stavu jeho realizace.


NÁKUP VYBAVENÍ PRO SPOLEČENSKÉ AKCE.
Nové autobusové spoje v obci.

Dnem 12.12.2022 se mění jízdní řády autobusů a rozšiřuje se počet autobusů, které budou zajíždět na náves.


Doporučení Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

Přehled povinností, rad, pravidel a doporučení, která jsou podstatná pro bezpečné pálení biologického odpadu.


Ubytování uprchlíků z ukrajiny v obci.

Usnesení vlády a dokumenty přijaté vládou a hejtmanem Jihočeského kraje k ubytování uprchlíků z ukrajiny.


Pomoc Ministerstva práce a sociálních věcí při řešení snížení ekonomických dopadů energetické krize na občany.

Pomoc Ministerstva práce a sociálních věcí při řešení situace zákazníků, kteří tzv. dodavatelům poslední instance dosud nereagují na nastalou situaci.


Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.

platné od 17.1.2022.


Upozornění na dotace v rámci programu "Nová zelená úsporám pro obytné domy".

Seznámení s novou etapou dotačního programu „Nová zelená úsporám pro obytné domy“. Tento program obsahuje širokou škálu možností čerpání dotací.


4. výzva kotlíkové dotace pro Jihočeský kraj.

Informace krajského úřadu o možnostech podání žádosti o dotaci pro výměnu kotlů k vytápění domů, bytů a rekreačních objektů v roce 2022.


Návrh Strategického plánu rozvoje obce na roky 2022 - 2026.

Obecní zastupitelstvo zpracovalo návrh plánu rozvoje obce a předkládá jej k připomínkování.


Informace ke kotlíkovým dotacím v roce 2022.

Informace Státního fondu životního prostředí.


Nová nádoba na jedlé oleje a tuky na místě tříděného odpadu.
Autobusová zastávka v obci.

Od 1.12.2019 budou zajíždět některé autobusy na náves naší obce.