Aktuality
Nařízení státní veterinární správy - ptačí chřipka.

Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy.


Upozornění na dotace v rámci programu "Nová zelená úsporám pro obytné domy".

Seznámení s novou etapou dotačního programu „Nová zelená úsporám pro obytné domy“. Tento program obsahuje širokou škálu možností čerpání dotací.


4. výzva kotlíkové dotace pro Jihočeský kraj.

Informace krajského úřadu o možnostech podání žádosti o dotaci pro výměnu kotlů k vytápění domů, bytů a rekreačních objektů v roce 2022.


Návrh Strategického plánu rozvoje obce na roky 2022 - 2026.

Obecní zastupitelstvo zpracovalo návrh plánu rozvoje obce a předkládá jej k připomínkování.


Informace ke kotlíkovým dotacím v roce 2022.

Informace Státního fondu životního prostředí.


CO PLATÍ PRO OBČANY OD 31. KVĚTNA 2021.

Základní omezení platná od 31. května.


Prodloužení možnosti online sčítání lidu.

Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. 2021.


Informace k dani z nemovitostí pro rok 2021.

V příloze můžete nalézt aktuální informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2021. Jsou zde uvedeny veškeré termíny a kotaktní informace.


Stručná informace ke koronaviru - leták.
Informace o možnostech poskytování psychologické pomoci v souvislosti s Covid-19.

Kontakty pro poskytování psychologické pomoci.


Důvody přijímání krizových opatření MZ a vlády ČR.
Krajská pomoc zranitelným.

Jihočeský kraj spolu se starosty obcí balíček, kterému se říká krajská pomoc zranitelným. Balíček je určen právě ohroženým lidem a obsahuje 2 respirátory třídy FFP2, 10 chirurgických ústenek a látkové ústenky. Tyto ochranné prostředky vám pomohou ochránit se na cestě k lékaři či jinam. Podmínky pro jejich využití jsou dále:


Ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

Hejtmanka Jihočeského kraje svým rozhodnutím č. 2/2020 ze dne 20.4.2020 ukončila období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.


Zrušení krizového opatření v dopravě pro jihočeský kraj.

Hejtmanka Jihočeského kraje zrušila svým nařízením regulační opatření v dopravě za nouzového stavu.


Nová otevírací doba na úřadech.

MZdr vydalo nové opatření k činnosti správních úřadů. Vrací se tím k původní pracovní době, ale při dodržení všech opatření styku osob v době nouzového stavu.


Znovuotevření sběrného dvora v Opařanech.

Společnost RUMPOLD otevřela znovu sběrný dvůr v Opařanech.


Aktuální rady a doporučeni.

V příloze můžete najít přehledně aktuální doporučení a rady ke karanténě, izolaci a jiným situacím, vznikajícím v současné době.


Nová nádoba na jedlé oleje a tuky na místě tříděného odpadu.
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR.

k používání některých ochranných prostředků.


Sběr nabídek dobrovolnické pomoci.

Postup pro přihlásšní osob, které chtějí dobrovolně pomáhat.


Odkaz na stránky Ministerstva zdravotnictví ČR.

Odkaz se týká se informací o nemoci Covid -19.


Doporučení Ministerstva pro životní prostředí.

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.


Upozornění na poslední usnesení vlády.

Na Úředení desce se nachází mimo jiné:
- poslední aktuální opatření vlády ČR,
- uprava prodejní dobu pro důchodce na dobu od 07:00 do 09:00,
- metodika prokazování totožnosti občanů v době nouzového stavu.


Nabídka Potravinové banky JčK - pomoc obcím pro seniory a další obyvatele.

Potrvinová banka nabízí obcím a městům, které zajišťují seniorům dovážky nákupů, možnost odběru čerstvých potravin ze skladu Potravinové banky Jihočeského kraje (sklad je umístěn v Českých Budějovicích).


Opatření autobusového dopravce COMET.

Na základě opatření vlády a vedení Jihočeského kraje zavádí autobusový doprave, který jezdí přes naši obec, následující opatření:


Informace Generálního finančního ředitelství.

rozsah činnosti Finanční zprávy ČR.


Opatření vlády ČR - vyhlášení nouzového stavu.

Na Úřední desce najdete plné znění dokumentů, vydaných vládou České republiky, vydaných v souvislostí s šířením koronaviru.


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Vláda ČR zakázala s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.
Plné znění dokumentu MZDr je zveřejněn na úřední desce obce.


Nové vyhlášky obce.

Dnem 1.1.2020 vstupují v platnost nové obecně závazné vyhlášky.


Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019.
Autobusová zastávka v obci.

Od 1.12.2019 budou zajíždět některé autobusy na náves naší obce.


Změna veřejné telefonní stanice v obci.
ZMĚNA KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Schůze zastupitelstva se konají každou první středu v měsíci od 20 hod v budově OÚ.


Nabídka společnosti Rumpold s. r. o.

Společnost Rumpold s. r. o. zaslala obci nabídku na přistavení kontejneru do obce.

Zájemci o uložení objemného odpadu nebo jiného odpadu do kontejneru ať se přihlásí a dle zájmu by se objednalo přistavení kontejneru.

Možnosti projevení zájmu:
- ústně některému ze zastupitelů
- mailem na obec@haskovcovalhota.cz
- telefonem na 724 192 065.