Aktuality

4. výzva kotlíkové dotace pro Jihočeský kraj.

Informace krajského úřadu o možnostech podání žádosti o dotaci pro výměnu kotlů k vytápění domů, bytů a rekreačních objektů v roce 2022.

Jihočeský kraj v souvislosti s přípravou NOVÉHO KOLA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ od roku 2022, které bude zacíleno na NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI, by  rád požádal o spolupráci při VYHLEDÁVÁNÍ POTENCIÁLNÍCH ŽADATELŮ, kteří by měli na získání dotace nárok. 

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti se rozběhnou v 1. pololetí roku 2022 a Jihočeský kraj si může požádat z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 pouze o tolik finančních prostředků, kolik dopředu prokáže potenciálních zájemců o kotlíkovou dotaci.

Snahou Jihočeského kraje je tedy zajistit ve spolupráci s nízkopříjmovými žadateli z jižních Čech co nejvyšší částku na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz bude od 1. 9. 2022 zakázán, a pomoci tak finančně méně silné skupině obyvatel získat dotaci na pořízení nového, ekologického zdroje tepla a zároveň zlepšit kvalitu ovzduší ve Vašem městě/Vaší obci.

 

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE:

Žadatelem musí být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytu v bytovém domě (s vlastním kotlem) nebo stavby k individuální rekreaci v Jihočeském kraji, které jsou vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy (příp. kotlem nejstaršího typu bez emisního zařazení).

 

Nárok na kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti vzniká v těchto případech:

  1. Domácnost tvoří výhradně osoby pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo nezletilé děti a studenti v denním studiu do 26 let. V případě takto složené domácnosti se nesledují příjmy domácnosti.

nebo

  1. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o kotlíkovou dotaci pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu). V případě tohoto žadatele se nesledují příjmy.

nebo

  1. Domácnost je tvořena osobami (vč. seniorů a dětí), jejichž průměrný čistý příjem na jednoho člena domácnosti v roce 2020 nepřevýšil 170 900 tis. Kč.
  • Domácnost tvoří výhradně osoby, které mají v dotčené nemovitosti trvalé bydliště, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým bydlištěm bydlí ve skutečnosti jinde, poskytne čestné prohlášení a příjem této osoby se do příjmu domácnosti započítávat nebude.
  • Do příjmů se započítávají veškeré příjmy člena domácnosti, tj. příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, pronájmů, veškeré typy důchodů, dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dávky státní sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, dávky v hmotné nouzi atp.
  • Příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let, kteří studují v denním studiu, se uvažují ve výši 0.

 

Výše dotace (vč. možnosti poskytnutí zálohy na financování nového zdroje):

Tepelné čerpadlo

95 %, max. 130 000,- Kč

Kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním

95 %, max. 130 000,- Kč

Plynový kondenzační kotel

95 %, max. 100 000,- Kč

Za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

Pro získání co největšího počtu potenciálních žadatelů je na webových stránkách Jihočeského kraje https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/kotlikove-dotace-2022-dotaznik-pro-predregistraci  zveřejněn REGISTRAČNÍ DOTAZNÍK, jehož zkrácená verze je v příloze tohoto článku.

Dotazník je možné vyplnit přímo online na výše uvedených webových stránkách, nebo jej lze pro zájemce o kotlíkovou dotaci vytisknout (viz příloha), vyplnit na počítači či ručně a doručit e-mailem na mailovou adresu kotliky@kraj-jihocesky.cz nebo poštou či osobně na Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor evropských záležitostí, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

 

Dotazník slouží pouze pro zjištění potenciálu a zájmu o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Jihočeském kraji a není jakkoli závazný ani jej nelze považovat za podání žádosti o kotlíkovou dotaci a bude využit pouze pro prokázání absorpční kapacity Jihočeského kraje v dané oblasti.

 

Dotazník nemusí být potenciálním zájemcem podepsaný.

 

Případné dotazy rádi zodpovíme na mailové adrese kotliky@kraj-jihocesky.cz nebo na informační lince 386 720 323.

 

Pracovníci místních akčních skupin (MAS) Jihočeského kraje pomohou domácnostem s nižšími příjmy bezplatně s přípravou a vyřízením žádosti o kotlíkovou dotaci.

 

Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy začíná 6. 6. 2022 v 17 hod.

 

Informujte prosím žadatele ze své obce/svého města o této možnosti.

 

Kontaktní osoby:

 

 

MAS

Adresa kanceláře

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

 

MAS Blanský les – Netolicko

Mírové nám. 208

384 11 Netolice

Ing. Tereza Miškei  

608 150 317

miskei@masbln.cz        

 

MAS Blatensko  

Spálená 727

388 01 Blatná

Tereza Ptáčníková

777 218 215

ptacnikova@blatensko.eu

 

MAS Brána Písecka

Čížová 75

398 31 Čížová

Roman Čarek
Ing. Michaela Smrtová

602 113 600

604 746 195

info@branapisecka.cz

smrtova.michaela@branapisecka.cz

 

MAS Česká Kanada

Pravdova 1113/II

377 01 Jindřichův Hradec

Bc. Eva Tunklová

606 123 379

tunklova@masck.cz

 

MAS Hlubocko-Lišovsko

Dům techniky

České Budějovice spol. s r.o.

Plzeňská 2311/2a (1. patro)

370 04 České Budějovice

Mgr. Kateřina Hovorková

773 312 373

khovorkova@mashl.cz

 

MAS Krajina srdce

Vančurova 1946

390 01 Tábor

Ing. Katarína Šmídová 

Jitka Mísařová

Petra Čechtická

775 317 666

775 317 001

775 317 027

info@maskrajinasrdce.cz   

 

MAS Lužnice

Sudoměřice u Bechyně 105

391 72 Sudoměřice u Bechyně

MgA. Zuzana Šimonová

608 535 016

clld@sudomerice.cz

 

MAS Pomalší

Družstevní 596

382 32 Velešín

Iva Černá, DiS

608 878 775

cerna@maspomalsi.cz

 

MAS Rozkvět

Školní 12

384 02 Lhenice

Monika Hůrská

774 139 464

hurska@masrozkvet.cz

 

MAS Sdružení Růže

Žižkovo náměstí 107

373 12 Borovany

Ing. Magdalena Chytrová

608 608 334

manazer@mas.sdruzeniruze.cz

 

MAS Strakonicko

Palackého náměstí 1090

386 01 Strakonice

Ing. Věra Dědíková

722 291 726

lag.strakonicko@seznam.cz

 

MAS Střední Povltaví

Kovářov 114 (1. patro)

398 55 Kovářov

Vendula Čechmánková

727 896 290

mas-sp@seznam.cz

 

MAS Šumavsko

Archiváře Teplého 102

387 06 Malenice

Ing. Martin Rek

703 148 408

rek@massumavsko.cz

 

MAS Třeboňsko

Dukelská 145

379 01 Třeboň

Tomáš Novák

Bc. Martina Bednářová

774 742 095

774 420 951

novak@mas-trebonsko.cz

bednarova@mas-trebonsko.cz

 

MAS Vltava

Jiráskova 84

375 01  Týn nad Vltavou

Ing. Magda Pavlíková

733 580 739

info@vltavotynsko.cz

 

MAS Vodňanská ryba

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

PhDr. Alena Cepáková

602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dotaznik-kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmove-domacnosti.docx 68 Kb
informacni-letak.docx 65 Kb