Obec Haškovcova Lhota

Aktuality
Pozvánka na schůzi Obecního zastupitelstva č. 4/2017 dne 3.5.2017.
čarodějnice - 30.4.2017

od 18 hod proběhne před úřadem opékání špekáčků a stavění máje na návsi.

cca 20 hod pálení ohně u rybníka.

! KOSTÝMY VÍTÁNY !


Cena vodného pro rok 2017
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2017
ZMĚNA KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Schůze zastupitelstva se konají každou první středu k v měsíci od 20 hod v budově OÚ.


Nabídka společnosti Rumpold s. r. o.

Společnost Rumpold s. r. o. zaslala obci nabídku na přistavení kontejneru do obce.

Zájemci o uložení objemného odpadu nebo jiného odpadu do kontejneru ať se přihlásí a dle zájmu by se objednalo přistavení kontejneru.

Možnosti projevení zájmu:
- ústně některému ze zastupitelů
- mailem na obec@haskovcovalhota.cz
- telefonem na 724 192 065.