Obec Haškovcova Lhota

Aktuality
tradiční ukončení léta

V sobotu 27. srpna 2016 od 17 hod
proběhne u obecního úřadu

vítání občánků
a následně tradiční ukončení léta.

Všichni jsou srdečně zváni, špekáčky i pití zajištěno.


ZMĚNA KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Schůze zastupitelstva se konají každou první středu k v měsíci od 20 hod v budově OÚ.


Rekonstrukce návesního rybníčku - oznámení o poskytnutí grantu
Nabídka společnosti Rumpold s. r. o.

Společnost Rumpold s. r. o. zaslala obci nabídku na přistavení kontejneru do obce.

Zájemci o uložení objemného odpadu nebo jiného odpadu do kontejneru ať se přihlásí a dle zájmu by se objednalo přistavení kontejneru.

Možnosti projevení zájmu:
- ústně některému ze zastupitelů
- mailem na obec@haskovcovalhota.cz
- telefonem na 724 192 065.