Obec Haškovcova Lhota

Aktuality
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy.

Ministerstvo zemědělství v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, všem obcím, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat, návrh opatření obecné povahy, kterým se nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zastavení těžeb dřeva tak, jak je uvedeno ve výroku návrhu opatření obecné povahy.


Změna veřejné telefonní stanice v obci.
Předávání informací v obci.
Cena vodného pro rok 2017
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2017
ZMĚNA KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Schůze zastupitelstva se konají každou první středu k v měsíci od 20 hod v budově OÚ.


Nabídka společnosti Rumpold s. r. o.

Společnost Rumpold s. r. o. zaslala obci nabídku na přistavení kontejneru do obce.

Zájemci o uložení objemného odpadu nebo jiného odpadu do kontejneru ať se přihlásí a dle zájmu by se objednalo přistavení kontejneru.

Možnosti projevení zájmu:
- ústně některému ze zastupitelů
- mailem na obec@haskovcovalhota.cz
- telefonem na 724 192 065.