Aktuality

Nová nádoba na jedlé oleje a tuky na místě tříděného odpadu.

Dnem 1.4.2020 byla ke kontejnerům na tříděný odpad přidána nádoba na jedlé oleje a tuky použité v kuchyních. Tyto oleje a tuky se musí dávat do nádoby pouze v uzavřených PET lahvích.