Aktuality

Autobusová zastávka v obci.

Od 1.12.2019 budou zajíždět některé autobusy na náves naší obce.

               Obecní zastupitelstvo se vždy snažilo aby autobusy, které míjejí naši obec po cestě z Bechyně do Opařan, zajížděly do obce. V dřívějších dobách narážely tyto snahy na nedostatek financí a řadu dalších problémů.

               V současné době jsme navázali dobrou spolupráci s Jihočeským krajským úřadem a koordinátorem dopravy pro Jihočeský kraj, společností JIKORD. Naše vize byla, aby ranní a odpolední spoje, které vozí hlavně děti do a ze školy jezdily do obce. JIKORD tento požadavek přenesl na dopravce, kteří v současné době realizují tyto spoje a společnost COMET Tábor jej akceptovala. Bohužel druhá společnost, která provozuje tyto linky odmítla zajíždět do obce s poukazem na to, že mají pouze velké autobusy. Dále bylo potřeba upravit dopravní situaci v obci a označit zastávky a příjezdovou cestu.

               To vše je již hotovo a autobusy začnou jezdit do obce. Po dohodě s koordinátorem dopravy v JČ kraji zatím spoje, které jedou v 10:00 z Bechyně a v 13:20 z Opařan.

               Na příští období vypsal JIKORD veřejnou soutěž na výběr provozovatele autobusových linek na příštích 10 let. Požadavek na velikost autobusů, které budou zajíždět do naší bce do této soutěže zapracoval.

              V příštím období by tedy do obce zajížděly všechny spoje pro dopravu dětí do škol.