Archiv úřední desky
Výsledky 2. kola volby prezidenta republiky v obci.
Výsledky 1. kola volby prezidenta republiky v obci.
Stanovení minimálního počtu členů okreskové volební komise.
Datové schránky od roku 2023.

Informace k chystaným změnám v oblasti datových schránek pro občany.


OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY.

opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství vydalo Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Dunaje a Národní plán povodí Odry.


Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021.
Stanovení minimálního počtu členů okreskové volební komise.

Pro volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021.


Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro jihočeský kraj.

Informace o zveřejnění hromadného předpisu daně z nemovitostí. Veřejná vyhláška s informačními letáky je uveřejněna v příloze.


Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice.

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 bude na celém území České republiky provedeno sčítání lidu, domů a bytů.


Vodné pro rok 2021.

Platné ceny vodného pro rok 2021 pro naši obec.


Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2019.
Porovnání položek pro výpočet cen pro vodné a stočné se skutečným stavem za rok 2019.
Veřejná vyhláška k placení daní v roce 2020.

Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územní působnosti. Hromadné předpisné seznamy přístupní příslušné finanční úřady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v průběhu měsíce května 2020.


Vodné pro rok 2020.

Platné ceny vodného pro rok 2020 pro naši obec.


Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019.
Placení daně z nemovitých
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích

Tato vyhláška se ruší dnem 31.12.2019