Archiv úřední desky

Stanovení minimálního počtu členů okreskové volební komise.

Pro volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021.

Pro volby do Pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 8 a 9. října 2021, s odvoláním na zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 14c písm.c) zákona, je v obci Haškovcova Lhota (okres Tábor) stanoven počet členů okreskové volební komise na 4.