Archiv úřední desky

Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019.

Obecní zastupitelstvo na své schůzi 4.9.2019 schválilo 3. rozpočtovou změnu na rok 2019  z důvodu navýšení příjmů za pronájem vodohospodářského majetku obce a zvýšení výdajů na pěstební činnost, opravy a udržování silnic, opravy veřejného osvětlení, prohlídky kanalizace u bytovek a finanční vypořádání minulých let, což byla vratka prostředků za volby do obecních zastupitelstev. Kompletní rozpočtová změna je uložena na http://www.haskovcovalhota.cz/dokumenty-uradu/rozpocty/rozpocet-pro-rok-2019.html