Dokumenty úřadu
Krizová karta obce
Územní plán obce Haškovcova Lhota
Oprava nádrže
Veřejnoprávní smlouva s městem Bechyně
Provoz sběrného dvora v Opařanech