Dokumenty úřadu

Veřejnoprávní smlouva s městem Bechyně

na základě této smlouvy bude město Bechyně za obec Haškovcova Lhota vykonávat státní správu

a) zapisování údajů do Informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí podle § 42 až § 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění,

b) rušení trvalého pobytu fyzickým osobám podle § 12 odst. 1, 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění

c) rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění podle § 10 a §118 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění, rušení rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a dohled nad plněním povinností zvláštním příjemcem,

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Veřejnoprávní smlouva s městem Bechyně (1)562480008.jpg Veřejnoprávní smlouva s městem Bechyně 577.5 Kb
Veřejnoprávní smlouva s městem Bechyně (2)848527983.jpg Veřejnoprávní smlouva s městem Bechyně 642.3 Kb
Veřejnoprávní smlouva s městem Bechyně (3)952255515.jpg Veřejnoprávní smlouva s městem Bechyně 520.2 Kb
Veřejnoprávní smlouva s městem Bechyně (4)965272184.jpeg Veřejnoprávní smlouva s městem Bechyně 400.2 Kb