Sbor dobrovolných hasičů obce Haškovcova Lhota

Starosta SDH: Radek Douda  ( 728 746 074) 

Velitel: Michal Burda

Strojník: Josef Haškovec

další členové zásahové jednotky: Zdeněk Haškovec, Jan Burda