Kronika obce

Historické kroniky

Obecní zastupitelstvo nechalo provézt digitalizaci starých kronik. Kronikářka sl. Müllerová předala kroniky okresnímu archivu v Táboře a v současné době jsou k dispozici na :

https://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1kkohh

https://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1kkshf

 

Kontakt:

Vendula Müllerová

kronika@haskovcovalhota.cz