Úřední deska

Opatření obecné povahy - kůrovec.

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 89/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydalo podle § 51a lesního zákona opatření obecné povahy. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY BYLO ZMĚNĚNO 30.7.2020. změna spočívá ve vydání nové přílohy č.1.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oop-770065300-3-17110-duben-2020-mze-16212.pdf 265.5 Kb
priloha-807422749-1-oop-cj-33784-2020-priloha-c.-1-27-7-2020.pdf 1683.6 Kb
priloha-807422749-3-33784-2020-mze-16212.pdf 225.3 Kb