Úřední deska

Opatření obecné povahy č. 1/2015 (změna) – udělení výjimky k lovu bobra evropského.

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad), jako příslušný orgán ochrany přírody vydal opatření obecné povahy č. 1/2015, ze dne 3. 6. 2015, kterým byla vydána výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber) v obvodu své působnosti (na území Jihočeského kraje s výjimkou území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních památek a národních přírodních rezervací).

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-734522896-1-a-zmena-oop-bobr-uredni-deska-s.z.-130079-2019.pdf 212.7 Kb