Poskytování informací podle zákona 106/1999.

Žádost o vyplnění dotazníku podle zákona 106/1999.

Žádost o vyplnění on-line dotazníku dostupného na webových stránkách.

Žadatel v rámci své rigorózní práce a ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informací prostřednictvím krátkého dotazníku. Týkala se využití počítačových aplikací pro potřeby obecního úřadu.

Žádost o informace byla zodpovězena formou vyplnění on-line dotazníku a že z technických důvodů není možné zveřejnit přesný obsah této odpovědi.


Žádost spolku UPLACENI.CZ.

Žádost o poskytnuí informací o zapojení firem do veřejných zakázek obce.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-701997693-0-8811-2019-dotaz-na-ovm.pdf 180.3 Kb
skener-20190826.pdf 1453.8 Kb