Účetní výkazy

Účetní výkazy za rok 2011

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Fin 2-12 za 12.2011.pdf 1705.3 Kb
hodnotící zpráva 2011.doc Účetní výkazy za rok 2011 87 Kb
Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků 2011.jpeg Účetní výkazy za rok 2011 292.7 Kb
Příloha za 12.2011.pdf 2909.8 Kb
Rozvaha za 12.2011.pdf 2427.3 Kb
Výkaz zisků a ztrát za 12.2011.pdf 2035.2 Kb
závěrečný účet obce 2011366013641.doc Účetní výkazy za rok 2011 82.4 Kb