Směrnice úřadu
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Haškovcova Lhota - novelizace 2022

Aktualizace směrnice podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek.


Směrnice Obecní úřadu Haškovcova Lhota
Směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku obce Haškovcova Lhota