Aktuality

Znovuotevření sběrného dvora v Opařanech.

Společnost RUMPOLD otevřela znovu sběrný dvůr v Opařanech.

od středy 15.4. opět otevíráme sběrný dvůr v Opařanech.

Bude fungovat v režimu odpovídajícímu současné situaci. Vjezd do dvora bude regulován obsluhou, vpuštěno bude vždy jedno vozidlo, další vjede do dvora až když předchozí vůz opustí sběrný dvůr. Občan bude po celou dobu pobytu ve dvoře používat ochrannou roušku. Maximálně se omezí kontakt s obsluhou, jméno se bude hlásit pouze přes okno buňky, kde sedí obsluha. Obsluha nebude půjčovat lopaty na vyložení odpadů. Proto, prosím, upozorněte občany, aby si nářadí vzali své vlastní.

Protože může vlivem těchto opatření docházet k delším čekacím dobám, tak žádáme všechny občany o schovívavost. Pokud nemusí svůj odpad zlikvidovat hned, ať ho zlikvidují až se situace normalizuje.