Aktuality

Výsledky jednání ustavující schůze Obecního zastupitelstva.

Starostou obce byl zvolen Ing. Zdeňěk Kočí

Místostarostou obce byl zvolen p. Radek Douda.

OZ zvolilo předsedy a členy následujících výborů a komisí:

Finanční výbor: předseda: sl. Jana Matyásková, členové: p. Zdeňěk Haškovec a sl. Vendula Müllerová

Kontrolní výbor: předseda: sl. Jana Doudová, členové: pí. Milena Bínová, sl. Vendula Müllerová.

Kulturní výbor: předseda: pí. Milena Bínová, členové: sl. Jana Matyásková, sl. Jana Doudová.

Technický výbor: předseda: p. Zdeněk Haškovec, členové: p. Zdeňěk Kočí a p. Radek Douda.

Stavební výbor: předseda: p. Radek Douda, členové: p. Zdeňěk Haškovec, p. Zdeněk Kočí.

 

Podrobnosti jednání jsou uvedeny v zápise z ustavující schůze. zde