Aktuality

Upozornění na změnu Opatření obecné povahy k řešení situace kolem výskytu kůrovce v lesích v České republice.

Ministerstvo zemědělství vydalo změnu Opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020. kompletní změna i s původním zněním je zveřejněno na úřední desce.

https://www.haskovcovalhota.cz/uredni-deska/opatreni-obecne-povahy-kurovec.html