Aktuality

Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019.

Obecní zastupitelstvo na své schůzi 29.1.2020 schválilo 5. rozpočtovou změnu na rok 2019  z důvodu dorovnání konce roku 2019. Kompletní rozpočtová změna je uložena na https://www.haskovcovalhota.cz/dokumenty-uradu/rozpocty/rozpocet-pro-rok-2019.html