Aktuality

Opatření vlády ČR - vyhlášení nouzového stavu.

Na Úřední desce najdete plné znění dokumentů, vydaných vládou České republiky, vydaných v souvislostí s šířením koronaviru.

https://www.haskovcovalhota.cz/uredni-deska/opatreni-vlady-cr-vyhlaseni-nouzoveho-stavu.html