Aktuality

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Vláda ČR zakázala s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.
Plné znění dokumentu MZDr je zveřejněn na úřední desce obce.

https://www.haskovcovalhota.cz/uredni-deska/mimoradne-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-cr.html