2010
Zápis z ustavující schůze OZ ze dne 13. 11. 2010