Volby do zastupitestva kraje konamé 2. a 3. října

Stanovení minimálního počtu členů okreskové volební komise.

Pro volby do zastupitelstva krajů, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020, s odvolání na zákon č. 130/2000 2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů, § 15 písm. c), je v obci Haškovcova Lhota (okres Tábor) stanoven počet členů okreskové volební komise na 4.