Volby do zastupitestva kraje konamé 2. a 3. října

1. zasedání Okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva Kraje, konané 2. a 3. října 2020.

Dne 11. září 2020 proběhlo úvodní zasedání Okrskové volební komise (dále jen OVK) pro volby do zastupitelstva Jihočeského kraje, klteré se konají 2. a 3. října 2020.

Program:

  1. Slib členů OVK.
  2. Volba předsedy a místopředsedy komise.

 

Add.1.            Slib členů OVK.

            Všichni členové OVK složili předepsaný slib a stvrdili ho svým podpisem. Podepsané dokumenty jsou uloženy v dokumentaci voleb do OZ 2020.

 

Add.2.            Určení předsedy a místopředsedy volební komise.

Dle § 18, odst. 3 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů o změně a doplnění některých dalších zákonů, byla předsedou okreskové volební komise pro obec Haškovcova Lhota (okres Tábor) vylosována paní Eliška Pokorná Černá. Místopředsedou komise byl vylosován p. Kočí Zd.