Volby do senátu a volby do obecních zastupitelstev
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.
Seznam zaregistrovaných stran a kandidátů pro volby do Obecního zastupitelstva.
Stanovení minimálního počtu členů okreskové volební komise.
Informace o počtu a sídle volebních okrsků a počtu členů zastupitelstva volených v tomto obvodě.
Informace pro podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí.

konaných 23. a 24. září 2022.


Volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev obcí.

Prezident republiky dne 13. 4. 2022 svým rozhodnutím ze dne 5. 4. 2022 vyhlásil ve Sbírce zákonů č. 81/2022 volby do zastupitelstev obcí. Zároveň s volbami do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky i volby do Senátu Parlamentu České republiky, a to mj. v Jihočeském kraji ve volebním obvodu č. 13 se sídlem v Táboře, do kterého spadá celý okres Tábor a východní část okresu Písek.