Úřední deska

Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019.

Obecní zastupiteůlstvo schválilo na své schůzi 25.6.2019 Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2019. Plné znění RO je v uloženo v kapitole "dokumenty úřadu - rozpočty - ROZPOČET PRO ROK 2019.

https://www.haskovcovalhota.cz/dokumenty-uradu/rozpocty/rozpocet-pro-rok-2019.html