Úřední deska

Opatření obecné povahy - kůrovec.

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 89/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydalo podle § 51a lesního zákona opatření obecné povahy.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-664148708-1-oop-priloha-c.-1.doc 1422.8 Kb
priloha-664148708-3-18918-2019-mze-16212-1.pdf 243.7 Kb