Obec Haškovcova Lhota

Úřední deska
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníků lesa.

s ohledem na reálné nebezpečí další gradace škůdců z čeledi kůrovcovitých, zejména lýkožrouta smrkového a lýkožrouta lesklého, ve smrkových porostech ležících nejen ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor, připravil Městský úřad Tábor, zastoupený odborem životního prostředí, dopis pro vlastníky lesa, v němž je upozorňuje na jejich zákonné povinnosti předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení těchto škůdců.


Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2018.

Finanční úřad pro Jihočeský kraj vydal informace k dani z nemovitých věcí pro zdaňovací období roku 2018 pro obec Haškovcova Lhota.


Informace občanům - AKTUALIZOVÁNO

V souladu se zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon zveřejňujeme na žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úřední desce údaje o nedostatečně určitě identifikovaných vlastnících v katastrálním území Haškovcova Lhota. Jedná se o seznamy převzaté od Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, jež jsou současně zveřejněny na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Jedná se o stav vedený v katastru nemovitostí k datu 01.02.2016, který bude pravidelně čtvrtletně aktualizován.

Dále je zveřejněna v příloze „Výzva občanům“ a „Informace pro veřejnost“.


Úřední deska - archiv změn