Volby prezidenta republiky 2023.

Volba prezidenta ČR v roce 2023.

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta České republiky (dále jen „prezident republiky“) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.

Den vyhlášení volby: 1. července 2022.

Dny konání volby:

13. a 14. ledna 2023 (I. kolo),

27. a 28. ledna 2023 (případné II. kolo).