Sbor dobrovolných hasičů obce Haškovcova Lhota

Starosta SDH: Radek Douda

Strojník: Josef Haškovec

další členové zásahové jednotky: Zdeněk Haškovec, Jan Burda, Michal Burda