Obecný archiv

Stanovení minimálního počtu členů volební komise.

Pro volby do Pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017, s odvolání na zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 14c písm.c) zákona, je v obci Haškovcova Lhota (okres Tábor) stanoven počet členů okreskové volební komise na 4.


Pozvánka na schůzi OZ dne 3.1.2018.

Obecní zastupitelstvo zve všechny občany obce Haškovcova Lhota na pravidelnou schůzi obecního zastupitelstva, která se bude konat podle plánu zasedání OZ dne 3.1. 2018 ve 20:00 hod. v budově obecního úřadu. OZ uvítá veškeré náměty pro doplnění programu schůze a popřípadě i jiná jednání Obecního zastupitelstva.

Předběžně plánovaný program:

 1. Zahájení, návrh programu.
 2. Kontrola zápisu z minulé schůze.
 3. Stav financí obce.
 4. Volby prezidenta republiky 2018 – harmonogram úkolů.
 5. Dopravní obslužnost obce.
 6. Inventarizace majetku obce.
 7. Různé.

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné za rok 2017.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2017-porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-pro-vodne.pdf 3577.2 Kb

Pozvánka na schůzi OZ dne 5.9.2018.

Obecní zastupitelstvo zve všechny občany obce Haškovcova Lhota na pravidelnou schůzi obecního zastupitelstva, která se bude konat podle plánu zasedání OZ dne 5.9. 2018 ve 20:00 hod.   v budově obecního úřadu. OZ uvítá veškeré náměty pro doplnění programu schůze a popřípadě i jiná jednání Obecního zastupitelstva.

Plánovaný program:

 1. Zahájení, návrh programu.
 2. Kontrola zápisu z minulé schůze.
 3. Stav financí obce.
 4. Stav přípravy voleb do obecních zastupitelstev 2018.
 5. Ukončení volebního období a příprava předání funkcí.
 6. Různé.

Ustavující schůze nového zastupitelstva obce.

Dne 31. října proběhla v souladu se zákonem o volbách do obecních zastupitelstev ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva. Zastupitelstvo volilo funkcionáře obce. Staronovým starostou a místostarostou bylii jednohlasně zvoleni p. Zdeněk Kočí a Radek Douda. Obsazení ostatních výborů a komisí je možno najít na stránkách obce v sekci https://www.haskovcovalhota.cz/zastupitelstvo/.

Obecní zastupitelstvo se uneslo, že schůze zastupitelstva budou vždy první středu v měsíci ve 20:00 hodin. Schůze se koná v malé zasedačce obecního úřadu a vždy je veřejná. O termínu a programu je veřejnost vždy informována pozvánkou, která js vyvěšena na obecní vývěsce a na stránkách obce minimálně 7 dní předem.


17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Hejtmanka Jihočeského kraje svolává v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, 17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje. Zasedání se bude konat v pátek 16. listopadu 2018 od 10:00 hod ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 2. podlaží.

 

Návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

dne 16. listopadu 2018

 1. Zahájení
 2. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.
 3. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
 4. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.
 5. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
 6. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.
 7. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P 12“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
 8. Realizace projektu „Přeložka II/156 a  II/157 – 4. etapa, stavební část 4 IIb“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
 9. Realizace projektu „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku – Fišerka“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
 10. Realizace projektu „Bezpečnostní opatření na silnicích II. tříd – 70. výzva“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
 11. Realizace projektu „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická ul.“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
 12. Realizace projektu „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
 13. Realizace projektu „Jižní Tangenta České Budějovice – 1. etapa“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
 14. Realizace projektu „Východní obchvat Vlachovo Březí, silnice II/144“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
 15. Různé, diskuse
 16. Závěr

Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva dne 27.11.2018.

Obecní zastupitelstvo zve všechny občany obce Haškovcova Lhota na pravidelnou schůzi obecního zastupitelstva, která se bude konat podle plánu zasedání OZ dne 27.11. 2018 v budově obecního úřadu. OZ uvítá veškeré náměty pro doplnění programu schůze a popřípadě i jiná jednání Obecního zastupitelstva.

Plánovaný program:

 1. Zahájení, návrh programu.
 2. Kontrola zápisu z minulé schůze.
 3. Stav financí obce.
 4. Dodatek ke smlouvě se společností RUMPOLD.
 5. Evropská dotace na Internet v obci.
 6. Určení oddávajících v obci.
 7. Školení zastupitelů.
 8. Inventarizace majetku.
 9. Různé.

 


Pozvánka na schůzi OZ dne 6.3.2019.

Obecní zastupitelstvo zve všechny občany obce Haškovcova Lhota na pravidelnou schůzi obecního zastupitelstva, která se bude konat podle plánu zasedání OZ dne 6.3.2019 ve 20:00 hod., v budově obecního úřadu. OZ uvítá veškeré náměty pro doplnění programu schůze a popřípadě i jiná jednání Obecního zastupitelstva.

Plánovaný program:

 1. Zahájení, návrh programu.
 2. Kontrola zápisu z minulé schůze.
 3. Stav financí obce.
 4. Sdružení místních samospráv ČR – členské příspěvky.
 5. Oprava příjezdové silnice do obce a možnost opravy kanálů v obci.
 6. Různé.

Pozvánka na schůzi OZ dne 8.5.2019.

Obecní zastupitelstvo zve všechny občany obce Haškovcova Lhota na pravidelnou schůzi obecního zastupitelstva, která se bude konat podle plánu zasedání OZ dne 8.5.2019 ve 20:00 hod., v budově obecního úřadu. OZ uvítá veškeré náměty pro doplnění programu schůze a popřípadě i jiná jednání Obecního zastupitelstva.

Plánovaný program:

 1. Zahájení, návrh programu.
 2. Kontrola zápisu z minulé schůze.
 3. Stav financí obce.
 4. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek – aktualizace.
 5. Oprava příjezdové silnice a kanálů v obci.
 6. Rozpočtové opatření č. 1/2019.
 7. Volby do Evropského parlamentu 2019.
 8. Různé.

Výsledek voleb do Evropského parlamentu 2019.

Dne 24. a 25. 5. 2019 se konaly volby do Evropského parlamentu. voleb se v obci zúčastnilo 45 % voličů. Ve volbách získaly hlasy následijící strany:

 • Česká pirátská strana                                                            6 hlasů
 • Koalice STAN a TOP 09                                                      6 hlasů
 • ANO 2011                                                                             5 hlasů
 • Svoboda a přímá demokracie T. Okamury (SPD)                2 hlasy
 • ODS                                                                                      2 hlasy
 • KSČM                                                                                   2 hlasy
 • ČSSD                                                                                    1 hlas
 • PRO Česko                                                                            1 hlas
 • Pro zdraví a sport                                                                  1 hlas
 • Alternativa pro Českou republiku 2017                                1 hlas