Obec Haškovcova Lhota

Směrnice úřadu
Směrnice Obecní úřadu Haškovcova Lhota
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek Haškovcova Lhota 2013
Směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku obce Haškovcova Lhota