Dokumenty úřadu

Poplatky

- za odpady Kč 150,- za číslo popisné u domů s obyvateli hlášenými k trvalému pobytu,

- za odpady Kč 100,- za číslo popisné u domů určených k rekreaci,

- za psa Kč 60,- za kus.

Poplatek je též možno zaplatit převodem z účtu na účet obce:

- číslo účtu: 13722301/0100

- vedený u Komerční banky, pobočka Bechyně

- jako variabilní symbol prosím použijte číslo popisné.

TENTO ZPŮSOB JE PRO OBĚ STRANY JEDNODUŠŠÍ.

V případě úhrady poplatku převodem, bude vydáno potvrzení o zaplacení pouze na základě žádosti na mailu obec@haskovcovalhota.cz.