Dokumenty úřadu
Poplatky

- za odpady Kč 150,- za číslo popisné u domů s obyvateli hlášenými k trvalému pobytu,

- za odpady Kč 100,- za číslo popisné u domů určených k rekreaci,

- za psa Kč 60,- za kus.


Krizová karta obce
Územní plán obce Haškovcova Lhota
Oprava nádrže
Veřejnoprávní smlouva s městem Bechyně
Provoz sběrného dvora v Opařanech