Archiv úřední desky
Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2019.
Porovnání položek pro výpočet cen pro vodné a stočné se skutečným stavem za rok 2019.
Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019.
Placení daně z nemovitých
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích

Tato vyhláška se ruší dnem 31.12.2019