Archiv úřední desky
Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2019.
Porovnání položek pro výpočet cen pro vodné a stočné se skutečným stavem za rok 2019.
Veřejná vyhláška k placení daní v roce 2020.

Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územní působnosti. Hromadné předpisné seznamy přístupní příslušné finanční úřady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v průběhu měsíce května 2020.


Vodné pro rok 2020.

Platné ceny vodného pro rok 2020 pro naši obec.


Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019.
Placení daně z nemovitých
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích

Tato vyhláška se ruší dnem 31.12.2019