Aktuality

Upozornění na poslední usnesení vlády.

Na Úředení desce se nachází mimo jiné:
- poslední aktuální opatření vlády ČR,
- uprava prodejní dobu pro důchodce na dobu od 07:00 do 09:00,
- metodika prokazování totožnosti občanů v době nouzového stavu.

  • Toto nařízení  s účinností od 20. března 2020 od 00:00 hod. zakazuje přítomnost Všem osobám v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
  • Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

Plné znění opatření:

https://www.haskovcovalhota.cz/uredni-deska/opatreni-vlady-cr-vyhlaseni-nouzoveho-stavu.html