Aktuality

Rozpočty obce.

Zveřejnění návrhů rozpočtového opatření č. 2/2020, rozpočtu na rok 2021 a nového rozpočtového výhledu na roky 2022 - 2026.

Rozpočtového opatření č. 2/2020 najdete https://www.haskovcovalhota.cz/dokumenty-uradu/rozpocty/rozpocet-pro-rok-2020.html,

Návrh rozpočtu na rok 2021 najdete zde: https://www.haskovcovalhota.cz/dokumenty-uradu/rozpocty/rozpocet-pro-rok-2021.html

Návrh nového rozpočtového výhledu na roky 2022 - 2026 najdete zde: https://www.haskovcovalhota.cz/dokumenty-uradu/rozpoctovy-vyhled/navrh-rozpoctoveho-vyhledu-na-roky-2022-2026.html