Aktuality

Krajská pomoc zranitelným.

Jihočeský kraj spolu se starosty obcí balíček, kterému se říká krajská pomoc zranitelným. Balíček je určen právě ohroženým lidem a obsahuje 2 respirátory třídy FFP2, 10 chirurgických ústenek a látkové ústenky. Tyto ochranné prostředky vám pomohou ochránit se na cestě k lékaři či jinam. Podmínky pro jejich využití jsou dále:

Podmínky použití balíčků:

1)            Balíčky jsou určeny pro ohrožené skupiny, tedy lidi nemocné onkologicky, imunitně, kardiovaskulárně, nefrologicky atd. a osoby pečující.

2)            Lidé budou informováni o této možnosti prostřednictvím médií, věci pomůže, pokud obec využije svých informačních prostředků (zpravodaj, rozhlas).

3)            Vedení samospráv rozhodne, jakým způsobem a jaký odbor bude balíčky distribuovat. Mohou využít i spolupráce s praktickými lékaři.

4)            Žadatel může přijít osobně, vyzvednout balíček může i blízká osoba.

5)            Vydávající není oprávněn zjišťovat zdravotní stav žadatele.

6)            Žadatel stvrdí převzetí balíčku podpisem a uvedením čísla občanského průkazu na přiloženém (dodaném) formuláři.

7)            Vydávající vyplněné formuláře zakládá a po vydání všech balíčku je zašle na krizový štáb: krizovy.stab@kraj-jihocesky.cz

8)            V případě hromadného výdeje (lékaři, pečovatelské služby) bude podepsaný příslušný počet vydaných balíčků uveden na formuláři.

9)            Distribuci zajišťují i jihočeské nemocnice a v Č. Budějovicích i Krajská hygienická stanice.