Obec Haškovcova Lhota

Volby 2017

Rozhodnutí prezidenta ČR

Rozhodnutím prezidenta republiky, zveřejněném ve Sbírce zákonů pod číslem 135/2017 Sb., byly dne 3.5.2017 vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na pátek 20. a sobotu 21. října 2017.


Stanovení minimálního počtu členů volební komise.

Pro volby do Pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017, s odvolání na zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 14c písm.c) zákona, je v obci Haškovcova Lhota (okres Tábor) stanoven počet členů okreskové volební komise na 4.


Informace o počtu a sídle volebních okrsků.

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017, je v obci Haškovcova Lhota (okres Tábor) zřízen 1 (jeden) volební okrsek a jeho sídlo je na adrese obecního úřadu - tzn. Haškovcova Lhota čp. 5, 391 65 Bechyně.


Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Obecní zastupitelstvo obce Haškovcova Lhota oznamuje, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v  pátek 20. října 2017 od 1400 do 2200 hod a v sobotu 21. října 2014 od 0800 do 1400 hod. Volební místnost bude umístěna v zasedací místnosti  obecního úřadu (čp. 5).