Obec Haškovcova Lhota

Úřední deska
10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Informace občanům - AKTUALIZOVÁNO

V souladu se zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon zveřejňujeme na žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úřední desce údaje o nedostatečně určitě identifikovaných vlastnících v katastrálním území Haškovcova Lhota. Jedná se o seznamy převzaté od Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, jež jsou současně zveřejněny na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Jedná se o stav vedený v katastru nemovitostí k datu 01.02.2016, který bude pravidelně čtvrtletně aktualizován.

Dále je zveřejněna v příloze „Výzva občanům“ a „Informace pro veřejnost“.


Úřední deska - archiv změn