Obec Haškovcova Lhota

Aktuality

Třídění odpadů.

Dnem 30.11.2017 byl rozšířen sortiment kontejnerů pro třídění odpadů o kontejner na papír. Je označen modře a je umístěm k ostatním kontejnerům pro sběr odpúadů. Jeho vyvážení je zabezpečeno jako u ostatních podle naplněnosti. Prosíme občany, pokud zjistí, že kontejner je plný, aby to oznámili někomu z členů OZ nebo na číslo 724 192 065.